Thermografische inspectie

Met behulp van thermografie kan men warmte uitstraling zichtbaar maken. Een infrarood camera maakt hier bij een momentopname van een installatie of voorwerp.
Elektrische overbelasting of verbindingen met een te hoge overgangsweerstand worden daarbij in een oogopslag duidelijk weergegeven.
Thermografie is dan ook een uitstekend middel voor preventieve controles aan elektrotechnische installaties.
Zonder onderbreking van uw bedrijfsproces wordt snel een indicatie van de toestand van de installatie en eventuele verborgen gebreken weergegeven.
In een rapportage worden alle van belang hebbende gegevens opgenomen en indien nodig van een duidelijk advies voorzien.

Voordelen van thermografische inspectie:

  • Men kan uitval, brand en bedrijfsschade voorkomen.
  • Premievoordeel bij schadeverzekeringen (verzekeringen zijn een groot voorstander van thermografische inspecties).
  • Installaties kunnen normaal blijven functioneren.
  • Eventuele problemen kunnen snel worden blootgelegd.


Inviro heeft veel ervaring in en met industriële installaties, de utiliteit, openbare gebouwen en zorginstellingen, met deze kennis en ervaring zijn wij in staat om een hoogwaardige inspectie uit te voeren.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een gesprek aanvragen?

Klik hier!

 0613095059          tpap@inviro.nl