Inspectie machines NEN-EN 60204-1

Het goed functioneren van de elektrische installatie van een machine is van groot belang voor de veiligheid en de continuïteit van het productieproces.
In de Europese en Nederlandse wetgeving is vastgelegd dat een machine veilig moet zijn. De elektrische installatie van een machine moet voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60204-1.

De norm NEN-EN-IEC 60204-1 bevat de algemene eisen aan de elektrotechnische uitrusting en besturing van een machine en is in 2007 geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn.

Inviro inspecteert machines door middel van visuele controle, metingen en beproevingen. Aanvullend op een NEN EN 60204-1 inspectie kunnen wij door middel van thermografisch onderzoek, elektrische overbelasting of verbindingen met een te hoge overgangsweerstand in een oogopslag duidelijk weergegeven.

Thermografie is dan ook een uitstekend middel voor preventieve controles aan elektrotechnische installaties van machines.
Zonder onderbreking van uw bedrijfsproces wordt snel een indicatie van de toestand van de elektrische installatie en eventuele verborgen gebreken weergegeven.
In een rapportage worden alle van belang hebbende gegevens opgenomen en indien nodig van een duidelijk advies voorzien.

Inviro heeft veel ervaring in en met industriële installaties, de utiliteit, openbare gebouwen en zorginstellingen, met deze kennis en ervaring zijn wij in staat om een hoogwaardige inspectie uit te voeren.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een gesprek aanvragen?

Klik hier!

 0613095059          tpap@inviro.nl