Inspecties

Inviro onderzoekt en inspecteert elektrotechnische installaties met betrekking tot de persoonlijke veiligheid (arbo-wet) en de continuïteitsrisico’s, zoals brandveiligheid en bedrijfszekerheid.
Wij beoordelen de elektrische installaties aan de hand van de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vermeld in de NEN 1010.
De inspectiemethode is gebaseerd op de bepalingen van NEN EN 50110 en NEN 3140.

Onze werkzaamheden bij de inspectie zullen bestaan uit:

  • Visuele inspectie
  • Metingen en beproevingen

De resultaten van de inspectie worden verwerkt in een rapport waarin alle van belang zijnde meetresultaten zijn opgenomen.

Het doel van de inspectie conform NEN EN 50110 en NEN 3140 is het voorkomen van ongevallen, calamiteiten en claims door onveilige situaties.

Voldoen aan de norm NEN 1010, NEN 50110 en NEN 3140 is voldoen aan de arbo-wet.

 0613095059          tpap@inviro.nl