Medische ruimten

Aan de elektrotechnische installatie in medische ruimten worden hoge eisen gesteld, tevens moet de veiligheid van patiënt en personeel worden gewaarborgd.
Het gebruik van medische elektrische toestellen bij patiënten die intussen zorg ontvangen vereist een hoge mate van betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de elektrische installatie.

De NEN 1010 deel 7/3A voorziet hierin, voor oudere installaties wordt de NEN3134 gehanteerd.
Deze normen hebben in het algemeen betrekking op ziekenhuizen, privéklinieken, medische en tandheelkundige praktijken.

De normen worden gehanteerd met betrekking tot o.a. beschermingsmaatregelen, keuze en installatie van elektrisch materieel en inspectie.

Wilt u meer informatie over onze diensten of een gesprek aanvragen?

Klik hier!

 0613095059          tpap@inviro.nl